Kontakt

Rolf Oscarsson
Försäljning
Mail: rolf.oscarsson@ekatech.se
Tele: 0371-25 20 01

David Oscarsson
Ekonomi
Mail: david.oscarsson@ekatech.se
Tele: 0371-25 20 04

Anette Dahl
Orderhantering
Mail: anette.dahl@ekatech.se
Tele: 0371-25 20 09

Beställning
Mail: info@ekagard.com
Tele: 0371- 420 50

Adress:
Norra Vägen 7
333 92 Broaryd
telefon nr: 0371-420 50